O Ddi O Ddh OW Et ZG Iy Mi00 OD Jh L Tk2 M2 Mt ODA2 YW Fl NWE2 OWI3 brake fluid leak fb
03-06-2024

Hva er bremsevæske?

Bremsevæske er en type hydraulikkvæske som brukes i hydrauliske bremser og hydrauliske clutcher i kjøretøy. Den er ansvarlig for å overføre kraft til trykk og forsterke bremsekraften. Enkelt forklart overfører bremsevæsken kraften til trykk på bremsene foran og bak når du trykker på bremsepedalen, slik at kjøretøyet stanser. Det fungerer fordi væsker er inkompressible.
Del via

Hva er bremsevæske?

Bremsevæske er en type hydraulikkvæske som brukes i hydrauliske bremser og hydrauliske clutcher i kjøretøy. Den er ansvarlig for å overføre kraft til trykk og forsterke bremsekraften. Enkelt forklart overfører bremsevæsken kraften til trykk på bremsene foran og bak når du trykker på bremsepedalen, slik at kjøretøyet stanser. Det fungerer fordi væsker er inkompressible.

What is brake fluid?

DOT 3, DOT 4, DOT 5 og DOT 5.1 bremsevæske. Hva er forskjellen?

Department of Transportation (DOT) klassifiserer bremsevæsker i henhold til definerte spesifikasjoner. Disse spesifikasjonene er knyttet til kokepunkt og kjemisk sammensetning, som begge er viktige. Alle bremsevæsker som er tilgjengelige på markedet i dag, omfattes av én av følgende spesifikasjoner: DOT 3, DOT 4, DOT 5 og DOT 5.1.

DOT spesifiserer to referansetester for bremsevæsker.

  • Tørt kokepunkt - kokepunktet til fersk væske
  • Vått kokepunkt - kokepunktet etter at væsken har absorbert fuktighet (representerer bremsevæske etter en tid i en reell situasjon)

    Vector 3 DOT 3 RYMAX

DOT 3-, 4- og 5.1-væsker er hygroskopiske og glykolbaserte, noe som betyr at de absorberer fuktighet fra atmosfæren. Glykolbasert bremsevæske begynner å absorbere fuktighet fra det øyeblikket den settes i det hydrauliske bremsesystemet eller utsettes for luft. Væsken tiltrekker seg fuktighet gjennom mikroskopiske porer i gummislanger, forbi pakninger og eksponering for luft. Når vannet kommer inn i systemet, blir det spredt i hele bremsevæsken i stedet for å samle seg på lave punkter (for eksempel i bremsekalippene), på grunn av sin vekt sammenlignet med bremsevæsken. Dette bidrar til å holde kokepunktet for hele bremsevæsken høyt, i stedet for å ha bassenger av vann i systemet som vil koke mye raskere enn resten av bremsevæsken.

Forskjellen mellom DOT 3, 4 og 5.1 er også kokepunktet. Jo høyere kokepunkt, desto mer varme og slitasje tåler væsken. Derfor har DOT 3 det laveste kokepunktet og DOT 5.1 det høyeste, når det gjelder disse tre glykolbaserte væskene. De fleste bremsevæskene som brukes i dag, er glykolbaserte og egner seg best til biler med høy ytelse, der bremsesystemet rutinemessig kommer opp i moderate bremsetemperaturer.

DOT 5-væske er hydrofob og silikonbasert, noe som betyr at den har en tendens til å frastøte vann. Silikonvæske absorberer ikke vann fra omgivelsene mens den er i bruk, og gir derfor betydelig lengre levetid samtidig som den forbedrer korrosjonsbestandigheten til hovedkomponentene i bremsesystemet. Silikonbasert DOT 5 ble opprinnelig introdusert for å gi høyere temperaturytelse enn glykolbasert DOT 4, men fordi den er silikonbasert, smører den ikke ABS-pumper like godt som glykolbaserte væsker.

Det viktigste å ta med seg herfra er at det finnes to typer bremsevæsker:

  • DOT3, DOT 4 og DOT 5.1, som er basert på polyglykolforbindelser.
  • DOT 5, som er basert på silikon.

Det anbefales absolutt ikke å blande glykol- og silikonvæsker. Sjekk alltid hvilken bremsevæske som kreves for kjøretøyet ditt, på hovedsylinderen eller i produsentens håndbok (instruksjonsboken).

Rymax Product Overview

Velg region