Rymax Promo items

Ansvarsfraskrivelse

Del via

Dette nettstedet og all informasjon på dette nettstedet inneholder begrenset og/eller privilegert informasjon og er kun ment for autorisert visning og/eller konfidensiell presentasjon etter Rymax Lubricants skjønn. Hvis du ikke er den tiltenkte observatøren av dette nettstedet, må du ikke spre, modifisere, kopiere/plagiere eller iverksette tiltak på grunnlag av det, med mindre Rymax Lubricants har gitt tillatelse til det.

Ikke noe av materialet på dette nettstedet kan brukes, reproduseres eller overføres, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, uten skriftlig tillatelse fra Rymax Lubricants.

Rymax Lubricants påtar seg ikke noe som helst ansvar, uansett om det er forårsaket av:
 

  1. Tilgang til eller andre relaterte handlinger til dette nettstedet.
  2. Eventuelle lenker og/eller materiale som er levert/vedlagt dette nettstedet. Vi gjør vårt ytterste for å holde nettstedet oppe og i drift. Rymax Lubricants tar imidlertid ikke ansvar for og vil ikke være ansvarlig for at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

Alle rettigheter forbeholdes.

Contact Us

Full Name

Please enter your full name.

Please enter your email so we can get in touch.

Please enter your comments.

Velg region