Rymax 2
03-06-2024

Jak optimalizovat intervaly výměny oleje u nákladních vozidel

Před šesti desetiletími se olej v motoru nákladního automobilu měnil až každých 800-1000 km. Díky kvalitnějším mazivům, čistším palivům, dokonalejší technologii filtrů a vyspělejším motorům je dnes možné měnit olej až po 100 000 km.
Sdílet prostřednictvím

Před šesti desetiletími se olej v motoru nákladního automobilu měnil až každých 800-1000 km. Díky kvalitnějším mazivům, čistším palivům, dokonalejší technologii filtrů a pokročilejším motorům je dnes možné měnit olej v intervalu až 100 000 km.

Přesto zůstává typický interval výměny oleje kolem 35 000 km a úpravě této normy se věnuje jen malá pozornost vzhledem k různým podmínkám a dalším faktorům, kterým tato vozidla čelí. Například u dvou stejně vyrobených vozidel může být životnost oleje velmi rozdílná; jedno může dosáhnout téměř 80 000 km, zatímco druhé může mít hlad po čerstvém oleji už při 25 000 km.

Tento rozdíl v životnosti motorového oleje je výsledkem různých aspektů ze tří důležitých hledisek:

  1. Způsobu konstrukce motoru, jeho stáří a podmínek, ve kterých pracuje. Životnost oleje mohou ovlivnit konstrukční vlastnosti motoru a několik provozních podmínek, působení nečistot a další okolnosti.
  2. Způsoby a podmínky jízdy - kde a jakým způsobem je vozidlo provozováno. 41 % odborníků na mazání považuje za faktor, který nejvíce ovlivňuje životnost motorového oleje, to, kde a jak je vozidlo provozováno.
  3. Vlastnosti, kvalita a složení motorového oleje.

Optimální doba pro výměnu motorového oleje je okamžik, kdy jsou škodlivé účinky zhoršujících se podmínek oleje významnější než náklady a čas ušetřené dalším prodloužením intervalu. Tyto škodlivé důsledky mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé. Krátkodobými důsledky je například snížení účinnosti paliva v důsledku zhoršeného stavu motorového oleje do příští výměny oleje. Dlouhodobé účinky zahrnují trvalé poškození vnitřních součástí motoru, které způsobí další náklady spojené s opravami, přestavbami a odstávkami.

Je obtížné přesně říci, kdy by měl nastat ten správný okamžik pro výměnu motorového oleje. Protože však tyto podmínky nejsou vždy známy při běžném provozu nákladního vozidla, nejlepší odpovědí bude schopnost řidiče kontrolovat kvalitu oleje v každém okamžiku buď v reálném čase (on-line senzory), analýzou oleje nebo při pravidelné údržbové kontrole .

Životnost motorového oleje má zásadní význam pro zdraví motoru a vozidla jako celku. Motorový olej například cirkuluje v různých součástech motoru, aby poskytoval ochranu proti opotřebení, což udržuje správnou funkci motoru, pomáhá udržovat ideální teplotu motoru, čistí nečistoty a skládá se z funkce potlačování koroze a zlepšuje těsnění.

Proto je důležité zvolit kvalitní motorový olej, aby vaše zařízení bylo lépe chráněno a náklady na údržbu se snížily.

Vyberte svůj region